Home Wiki Forum
e Trip Tips and Travel Advice
Site Navigation
Member Login
User Name:

Password:
Not Registered?
Forgot Password?
Advertisements
 

Azerbaijani phrasebook

From eTripTips Wiki

Azerbaijani is the main languange of Azerbaijan.

Contents

[edit] Pronunciation guide

İn Azerbaijani there are some letters that are pronunced specifically. These letters are the followings.


ə 
- pronounced as english a \ like a in apple
ü 
- pronounced as german ü
ö 
- pronounced as german ö
ş 
- pronounced as english sh
ç 
- pronounced as english ch
c 
- pronounced as english j \ like i in jump
ğ 
- pronounced as french r
g 
- pronounced as english g \ like g in get
q 
- pronounced as english g \ like g in great
i 
- pronounced as english i \ like i in little
ı 
-
x 
- pronounced as german ch \ like ch in ich

[edit] Vowels

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

[edit] Consonants

[edit] Phrase list

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

[edit] Basics

Hello. (informal & formal)

(Salam)

How are you? 
( Necəsən?)
How are you? (formal)
( Necəsiniz?)
Fine, thank you. 
(Mən yaxşıyam)
What is your name? (informal)
( Sənin adın nədir?)
What is your name? (formal)
( Sizin adınız nədir?)
My name is ______ . 
( Mənim adım _____ .)
Nice to meet you. 
(Tanışlığımıza şadam )
Please. 
( Zəhmət olmazsa\ Mümkünsə)
Thank you. 
(Təşəkkür edirəm )
You're welcome. 
(Buyurun\ Xoş gəldiniz\ Dəyməz)
You're welcome. (informal)
(Buyur\ Xoş gəldin\ Dəyməz)
Yes. 
(Bəli (formal), Hə (informal) )
No. 
(Xeyr (formal), Yox (informal)) )
Excuse me. (getting attention
(Üzr istəyirəm\ Bağışlayın)
Excuse me. (begging pardon
(Üzr istəyirəm\ Bağışlayın)
I'm sorry. 
(Məni bağışlayın)
Goodbye (informal)
(Sağol)
Goodbye (formal
(Sağolun\ Salamat qalın\ Görüşənədək)
I can't speak Azerbaijani [well]. 
( Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm)
Do you speak English? 
( Siz İngiliscə danışırsınız?)
Is there someone here who speaks English? 
( Burada İngiliscə danışan var?)
Help! 
( Kömək edin!)
Look out! 
( Ehtiyyatlı olun\ol!)
Good morning. 
( Sabahın xeyir)
Good evening. 
( Axşamın xeyir )
Good night. 
( Gecən xeyrə)
I don't understand. 
( Mən başa düşmürəm)
Where is the toilet? 
( Tualet haradadır?)
Congratulations 
( Təbriklər)

[edit] Problems

Can you help me? 
( Mənə kömək edə bilərsiniz?)
İ am Lost 
( Mən azmışam.)
How can İ find hotel *...*? 
( Mən *...* otelini (mehmanxanasını)nəcə tapa bilərəm?)

[edit] Numbers

1-Bir

2-Iki

3-Üç

4-Dörd

5-Beş

6-Altı

7-Yeddi

8-Səkkiz

9-Doqquz

10-On

11-On bir

12-On iki

13-On üç

14-On dörd

15-On beş

16-On altı

17-On yeddi

18-On səkkiz

19-On doqquz

20-İyirmi

30-Otuz

40-Qırx

50-Əlli

60-Altmiş

70-Yetmiş

80-Səksən

90-Doxsan

100-Yüz

1,000-Min

[edit] Time

What time is it? 
( Saat neçədir?)
It's two o'clock 
( Saat ikidir?)


[edit] Clock time

It is 2:30. Saat üçün yarısıdır

It is 2:00. Saat ikidir

It is 2:50. Saat üçə on dəqiqə qalir

[edit] Duration

[edit] Days

Monday Bazar ertəsi

Tuesday Çərşəmbə axşamı

Wednesday Çərşəmbə

Thursday Cümə axşamı

Friday Cümə

Saturday Şənbə

Sunday Bazar

[edit] Months

January Yanvar

February Fevral

March Mart

April Aprel

May May

June İyun

July İyul

August Avqust

September Sentyabr

October Oktyabr

November Noyabr

December Dekabr

[edit] Writing time and date

[edit] Colors

White

Black Qara

Red Qırmızı

Green Yaşıl

Blue Göy/ mavi

Orange Narınc

Grey Boz

Brown Şabalıdı

Yellow Sarı

Rose Çəhrayı

[edit] Transportation

[edit] Bus and train

[edit] Directions

[edit] Taxi

[edit] Lodging

[edit] Money

[edit] Eating

Bring us a menu 
( Bizə menu gətir'.')
What's our bill 
( Bizim hesabimiz nədir?)

[edit] Bars

[edit] Shopping

How much is this? Bu neçəyədir?

How much is that? O neçəyədir?

What is that (this)? O (Bu) nədir?

It's expensive! Bahadır!

I don't need it. O lazımdeyiləm

I need it. O lazımdır

[edit] Driving

[edit] Authority

[edit] Learning more

[edit] Love phrases

I love you Mən səni sevirəm\ Mən sənə aşiq olmuşam (more romantic)

I need you Mənim sənə ehtiyacım var

Don't leave me Məni tərk etmə

I miss you Sənin üçün darıxıram

I hate you Mən sənə nifrət edirəm

I am head over heels in love with you Mən bir könüldən min könülə sənə aşiq olmuşamThis article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!